VISITA EU

Una delegació de la Comissió Europea visita el projecte LIFE de la Governança Radioelèctrica

24/02/2015

El dijous dia 10 de juny, una delegació de la Comissió Europea va realitzar una visita al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, per avaluar l'estat del projecte de la Governança Radioelèctrica. Durant la visita, es va realitzar una presentació de l'estat del projecte, tant a nivell tècnic com financer, i es van mostrar algunes de les principals conclusions resultat de la implementació del projecte.