NOTICIA_30

La Fundación Telefónica presenta l'Informe de la Sociedad de la Información en España 2014

24/02/2015
Segons l'informe, la telefonia mòbil ha arribat a una penetració mundial de 95,5 línies per cada 100 habitants. Així, el nombre de línies de telefonia mòbil al món supera els 6.600 milions, 5 vegades superior al nombre de línies fixes.

Segons l'informe de La Sociedad de la Información en España 2014, que publica Fundación Telefónica, durant l'any 2014, la telefonia mòbil ha arribat a una penetració mundial de 95,5 línies per cada 100 habitants, 2,4 punts percentuals més que l'any 2013. Així, actualment, el nombre de línies de telefonia mòbil al món supera els 6.600 milions, 5 vegades superior al nombre de línies fixes, 1.155 milions. Europa UE15 és la regió del món amb més penetració, superant les 120 línies per cada 100 habitants.

A Catalunya, el 97,1% de les llars catalanes disposa d'almenys un telèfon mòbil, 1,6% percentual superior al 2013, i el 67,8% de les microempreses utilitzen el servei de banda ampla mòbil, implicant un increment de 9,1% percentuals respecte 2013, i a les empreses en general l'ús del servei de banda ampla mòbil és del 82,4%.

A nivell mundial, es calcula que el tràfic de dades mòbils va créixer un 81% l'any 2013, arribant a la xifra de 1,5 exabytes cada mes. Per fer-nos una idea, aquesta xifra és 18 vegades el tràfic total de tot internet l'any 2000. A regions com Orient mitjà i Àfrica, el tràfic de dades mòbils va créixer un 70% l'any 2013.

A Espanya, el 81,7% dels usuaris d'internet accedeixen a internet través d'un dispositiu mòbil, respecte el 70,2% que ho feixen l'any 2013. Això vol dir que l'any 2014, 21,44 milions d'usuaris a Espanya han accedit a internet en mobilitat, 4 milions més que l'any 2013. La penetració de banda ampla mòbil a Espanya va créixer un 26,6% entre el primer trimestre de 2013 i el primer trimestre de 2014.

El 81% dels telèfons mòbils a Espanya són telèfons intel·ligents, essent el país amb una penetració més gran d'aquest tipus de terminals dels 5 estats més grans de la UE, amb 10 punts percentuals per sobre de la mitja. A Espanya, el 31% de la població (47% del segment entre 18 i 26 anys) consulta el seu telèfon mòbil cada vegada que té cinc minuts. El 88% de les llars disposa almenys d'un telèfon intel·ligent i el 54,4% disposa de tablet. El 84% de les petites empreses i el 86% de les mitjanes otorguen a les tecnologies de la informació un paper molt important a les seves empreses.

Per primera vegada, el temps d'accés a mitjans digitals utilitzant dispositius en mobilitat (telèfons intel·ligents i tauletes) supera a l'utilitzat amb PCs (53% en front del 47%). El temps de consum a algunes de les principals xarxes socials és principalment en mobilitat: el 68% en el cas de Facebook, el 86% a Twitter i el 98% a Instagram.

 

http://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/?itempubli=323