NOTÍCIA_20

Se superen els 1.700 informes de mesures realitzats amb els equips portàtils cedits als ajuntaments

14/05/2014
Els municipis que participen en el projecte de la Governança Radioelèctrica amb la cessió dels 50 equips portàtils han realitzat, fins al 14 de maig de 2014, més de 1.700 informes de mesures del nivell de camp electromagnètic de radiofreqüència amb els equips portàtils cedits als seus municipis, que inclouen més de 5.200 mesures realitzades.

La ubicació dels llocs on s'han fet els 1.700 informes, així com els nivells mesurats, es poden consultar al lloc web de la Governança Radioelèctrica.

A continuació mostrem la gràfica de l'evolució del nombre d'informes disponibles al lloc web de la Governança Radioelèctrica:

A la taula següent presentem el nombre d'informes de mesures agrupats segons els diferents tipus de llocs mesurats (llars d'infants, centres d'ensenyaments, hospitals, centres geriàtrics,...). També s'indiquen els nivells mitjos assolits, tant a l'interior com a l'exterior dels llocs on s'han pres les mesures:

Recordem que el nivell màxim permès de camp electromagnètic de radiofreqüència indicat per la normativa per a la banda de freqüències de la sonda utilitzada pels equips portàtils (de 100kHz a 8GHz), és de 28 V/m.