INFORME ANUAL 2016

Informe anual 2016 del nivell d'exposició a camps electromagnètics de radiofreqüència a Catalunya

16/05/2016
Els nivells de camps electromagnètics generats per antenes de telefonia mòbil a Catalunya continuen molt per sota del que estableix la normativa

La Generalitat presenta en el marc del projecte de la Governança Radioelèctrica el quart "Informe anual sobre el nivell d'exposició a camps electromagnètics de radiofreqüència a Catalunya":

  • El nivell d'exposició a camps electromagnètics (CEM) de radiofreqüència (RF) generat per antenes de telefonia mòbil i altres sistemes de radiocomunicació (com ara FM, televisió, Wi-Fi i WiMAX) a Catalunya continua molt per sota del que estableix la normativa vigent.
  • La xarxa d'equips de monitoratge SMRF (Sistema de Monitoratge de Radiofreqüència) compta amb 328 equips, instal·lats a 184 municipis i mesuren de forma contínua el nivell de CEM de RF, amb milions de nivells d'exposició a CEM de RF mesurats.
  • A més, de forma addicional, durant el 2016, s'han fet 254 mesuraments puntuals amb equips portàtils de mesura del nivell de CEM de RF en gairebé 111 espais de tot el territori, i tots han resultat molt inferiors als nivells màxims permesos indicats a la normativa vigent.

Els nivells de CEM de RF generats per les antenes de telefonia mòbil i altres sistemes de radiocomunicació (com ara FM, televisió, Wi-Fi i WiMAX) a Catalunya continuen sent molt inferiors als nivells màxims permesos a la normativa vigent, adoptada per gran part dels països de la Unió Europea i basada en recomanacions internacionals.

Així es desprèn de l'"Informe anual 2016 sobre els nivells d'exposició a CEM de RF a Catalunya", corresponent al 2016, presentat per la Generalitat de Catalunya en el marc del projecte de la Governança Radioelèctrica. L'informe, elaborat per la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital (STCSD) del Departament de Presidència, és públic i es pot consultar des d'avui mateix al portal web http://governancaradioelectrica.gencat.cat/ca, on també hi ha publicats els informes, corresponents als anys 2013, 2014 i 2015.