INFORME 2017

Informe anual 2017 del nivell d'exposició a camps electromagnètics de radiofreqüència a Catalunya

03/04/2018
Els camps electromagnètics de les antenes de telefonia mòbil continuen per sota del que indica la normativa.

La Generalitat monitoritza en tot moment 184 municipis catalans amb 329 equips de mesura i totes les mesures fetes han resultat molt per sota dels límits més restrictius marcats a la legislació vigent.

La Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital (STCSD) de la Generalitat de Catalunya ha publicat la cinquena edició de Informe anual sobre els nivells d'exposició a camps electromagnètics de radiofreqüència a Catalunya, un document que recull l'anàlisi de les mesures que van fer durant el 2017 els 329 equips de monitoratge dels nivells de camp electromagnètic (CEM) de radiofreqüència (RF) generats per les antenes de telefonia mòbil i altres sistemes de radiocomunicació.

L'informe destaca, una vegada més, que totes les mesures fetes en els 184 municipis on hi ha els equips de control estan molt per sota dels nivells més restrictius que recull la normativa vigent, adoptada per la majoria de països de la Unió Europea i basada en recomanacions internacionals.

La majoria dels equips mesuren els nivells de CEM de RF en les freqüències de telefonia mòbil (800MHz, 1800MHz i 2100MHZ). En aquests casos, el nivell més restrictiu de la normativa és de 41V/m. Durant el 2017, la gran majoria d'equips han mesurat nivells inferiors a 5V/m i només tres han superat els 15V/m de mitjana i sempre per sota de 25V/m.

Cal destacar que els tres equips amb mesures més altes estan situats a menys de 10 metres de les antenes i en la zona de màxima directivitat de les antenes.

Per altra banda, els 48 equips que mesuren totes les bandes de freqüència de la telefonia mòbil i la majoria de sistemes de radiocomunicació (ràdio AM i FM, televisió, Wi-Fi o WiMAX, entre d'altres), només han detectat un cas entre 15 i 20 V/m, quan el límit més restrictiu és de 28 V/m.

A més, els dos equips amb mitjanes més altes estan situats a pocs metres d'antenes d'emissió de televisió i ràdio FM.

Malgrat que les dades són excel·lents, l'informe proposa que administracions, operadors i ciutadania col·laborin per generar un clima de confiança mutu en el desplegament de les antenes de telefonia mòbil. A més, també demana que es planifiqui el desplegament d'aquestes antenes en entorns urbans per tal d'aconseguir el nivell més baix possible d'exposició de CEM de RF.

Aquest informe forma part del projecte de Governança Radioelèctrica que lidera la STCSD, que vol que la ciutadania gaudeixi de serveis de qualitat de veu i dades, i que el desplegament d'antenes de telefonia mòbil sigui suficient, ordenat i respectuós amb les persones i el medi ambient.

La xarxa de mesurament de radiofreqüències es va començar a instal·lar el 2005 i actualment ja té 329 equips en 184 municipis de Catalunya. Això fa que sigui una de les xarxes més grans del món.