EXPEDIENTS A 30/09/2015

Nombre total de mesures realitzades durant el cofinançament LIFE del projecte de la Governança Radioelèctrica

01/10/2015
Des de l'inici del projecte i fins el 30 de setembre de 2015 s'han realitzat 4.598 expedients de mesures de nivell de CEM de RF amb els 50 equips portàtils cedits.

Des de l'inici del projecte LIFE09 /ENV/ES/000505 "Radio-electric Governance", i fins el 30 de setembre de 2015, data de finalització del cofinançament LIFE, els organismes públics que han participat en el projecte gràcies a la cessió de 50 equips portàtils (66 ajuntaments, 8 consells comarcals i el Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya), han realitzat 4.598 informes de mesures del nivell de camp electromagnètic (CEM) de radiofreqüència (RF), que inclouen 13.397 mesures realitzades.

(Per visualització en format pdf, cliqueu aquí