CONFERÈNCIA PRESENTACIÓ RESULTATS

Conferència de presentació de resultats del Governança Radioelèctrica

24/07/2015
La Generalitat fa balanç del projecte Governança Radioelèctrica amb tots els agents implicats

El Tecnocampus de Mataró ha acollit aquest matí la jornada organitzada per la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació (DGTSI) per fer balanç dels cinc anys del projecte Governança Radioelèctrica juntament amb representants dels ajuntaments i consells comarcals que hi han participat i altres agents implicats. L'acte, que ha comptat amb la benvinguda de la regidora delegada d'Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Mataró, Núria Calpe, i del cap del Servei de Telecomunicacions de la Generalitat, Carles Salvadó, ha constat d'una exposició dels resultats del projecte i dues taules rodones. A la primera hi han intervingut tècnics de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) i del Departament d'Ensenyament; i a la segona, tècnics de l'àrea de medi ambient de diferents ajuntaments catalans.

El projecte de la  Governança Radioelèctrica (2010-2015) que lidera la DGTSI del Departament d'Empresa i Ocupació té un doble objectiu: d'una banda, que la ciutadania pugui gaudir de serveis de qualitat de veu i dades en mobilitat, per tal de poder desenvolupar les seves activitats socials i econòmiques, i d'altra, que el desplegament d'antenes de telefonia mòbil, necessari per poder oferir aquests serveis, sigui suficient, ordenat i respectuós amb les persones i amb el medi ambient.

El projecte inclou accions de control del nivell d'exposició a camps electromagnètics (CEM) de radiofreqüència, de generació de consens social i d'ordenació d'infraestructures de telecomunicacions.

Quant a les accions de control, la Generalitat compta amb una xarxa de més de 300 equips fixos instal·lats a 184 municipis de Catalunya (100 d'ells cofinançats per la CE mitjançant l'instrument LIFE) que mesuren de forma contínua el nivell de CEM de radiofreqüència generat per les antenes de telefonia mòbil i que envien els nivells mesurats a un centre de control propietat de la Generalitat de Catalunya.  A finals de 2012, la Generalitat va iniciar una campanya de mesuraments puntuals mitjançant l'adquisició de 50 equips portàtils de mesura del nivell de CEM de radiofreqüència procedent de la majoria de sistemes de radiocomunicació (també cofinançats a través de l'instrument LIFE). Aquests equips han estat cedits majoritàriament a ajuntaments i consells comarcals, seleccionats per criteris de població, nombre d'antenes i distribució per tota Catalunya, amb l'objectiu de realitzar mesures d'exposició de CEM de radiofreqüència al voltant dels anomenats espais sensibles: llars d'infants, escoles, hospitals, geriàtrics, centres d'atenció primària i parcs públics, i també d'habitatges.

A partir d'aquestes mesures, la Generalitat ha elaborat dos informes (2013 i 2014), que constaten que els nivells de CEM de radiofreqüència generats per les antenes de telefonia mòbil i altres sistemes de radiocomunicació (com ara FM, televisió, Wi-Fi i WiMAX) a Catalunya continuen sent molt inferiors als nivells màxims permesos a la normativa vigent, adoptada per gran part dels països de la Unió Europea i basada  en recomanacions internacionals.

Aquests dos informes, així com tots els nivells mesurats, tant pels equips fixos de mesura contínua de la xarxa SMRF com pels equips portàtils, són públics i es poden consultar al lloc web de la Governança Radioelèctrica: http://governancaradioelectrica.gencat.cat