4000 EXPEDIENTS

Se superen els 4.000 informes de mesures realitzades amb els equips portàtils cedits a diferents entitats participants

15/06/2015
Les entitats que participen en el projecte de la Governança Radioelèctrica amb la cessió dels 50 equips portàtils han realitzat, fins al 15 de juny de 2015, més de 4.000 informes de mesures del nivell de camp electromagnètic de radiofreqüència amb els equips portàtils cedits als seus municipis, que inclouen més de 12.000 mesures realitzades.

(Per visualització en format pdf, cliqueu aquí