Informes

  • Descripció d'aquest apartat

    En aquest apartat es mostren els principals estudis científics internacionals que han avaluat, i continuen avaluant, la relació entre exposició a camps electromagnètics i possibles efectes perjudicials per a la salut.

    També es mostra el posicionament de diferents organismes després d'analitzar les conclusions dels principals estudis científics internacionals.

    Durant els darrers anys, diferents organismes i comitès d'experts competents: (2009) SCENIHR, (2010) STATENS STRÅLSKYDDSINSTITUT –SSI (Suècia ), (2010) Health Protection Agency (Regne Unit), (2009) Health Council of the Netherlands (Holanda), (2009) ICNIRP, (2010) European Health Risk Assessment Network on Electromagnetic Fields - EFHRAN), (2010) Health Canada (Statement on Radiofrequency Energy and Wifi Equipment) coincideixen a indicar:

    D'acord amb la informació científica disponible actualment, no s'observa una evidència concloent d'una relació causa-efecte entre l'exposició a camps electromagnètics de radiofreqüència i efectes perjudicials per a la salut, si els nivells d'exposició estan per sota dels nivells màxims permesos indicats per l'ICNIRP.